Ερμού 18, Σέρρες

Τηλ.: 23210 98025

Δ. Σολωμού 7, Σέρρες

Τηλ.: 23210 20337

Εμμανουήλ Ανδρόνικου 3

Τηλ.: 23210 20136

Δ. Σολωμού 7 (κάτω από το Δημαρχείο Σερρών)

Τηλ.: 23211 11700

ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1974 Group

επιστήμη – εμπειρία – ποιότητα – αισθητική – αξιοπιστία – ειλικρίνεια